Ochrana spotřebitele

Ochrana osobních údajů Ochrana spotřebitele
Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není nezbytný souhlas klientů a zástupců klientů se zpracováním jejich osobních údajů. O svých právech vyplývajících z Nařízení jsou klienti informováni ve Smlouvě o poskytování právních služeb. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla na základě zákona č. 634/1992 Sb. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora; internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz