Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Petra Mikyska ! Děkuji za projevení zájmu o naši kancelář. Doufám, že zde naleznete veškeré informace, které hledáte. Pokud ne, můžete nás kontaktovat způsobem, který Vám bude nejvíce vyhovovat – elektronickou i klasickou poštou, telefonicky, či faxem. Všechny k tomu potřebné informace jsou obsaženy v sekci kontakty. Totéž samozřejmě platí v případě, že se rozhodnete využít našich služeb.

Snažil jsem se stránky vytvořit a rozčlenit tak, aby byly co nejpřehlednější a obsahovaly základní informace o naší kanceláři. Tato snaha je limitována zejména tím, že sdělování některých informací je prostřednictvím "neosobního" internetu buď nevhodné, nebo přímo nemožné.

Naše kancelář není úzce specializovaná, snaží se klientům poskytnout co nejširší služby ve všech právních oblastech. Jsme plně schopni poskytovat právní služby kromě své mateřštiny též v anglickém jazyce. Tam, kde bychom případně nebyli schopni plně pokrýt jeho požadavky, můžeme klientovi nabídnout spolupráci s odborníky, kteří poskytují své služby na té nejvyšší úrovni daného oboru. Totéž samozřejmě platí i v oborech s právem úzce souvisejících – v účetnictví, znalectví, ochraně dat apod.

Advokátní kancelář se snaží být moderní advokátní kanceláří se vším, co k tomuto pojmu patří. Pružně reaguje na potřeby klientů a využívá k tomu všech cest, které právní řád umožňuje. Vždy hledá standardní i nové postupy tak, aby klientovi nemuselo být nikdy řečeno, že jeho problém nelze řešit. Kancelář využívá moderních prostředků, včetně dálkového přístupu k různým veřejným placeným i neplaceným registrům (obchodní rejstříky v ČR i v dalších zemích, katastr nemovitostí, rejstřík patentů a ochranných známek, živnostenský rejstřík, rejstřík občanských sdružení, registr domén, různé registry právních informací apod.) Kancelář je plně on-line i směrem ke klientům, velká část výměny dokumentů probíhá „bezkontaktně“.

Advokátní kancelář má dlouhou tradici – byla založena již v minulém tisíciletí, konkrétně v roce 1.1.1998, já jako její hlavní právník působím v advokacii již od roku 1994 (ihned po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze).

Pokud se týká ohodnocení poskytovaných služeb, existuje několik možností výpočtu odměny za poskytnuté právní služby. Základním způsobem stanovení odměny je hodinová sazba, práce právníka je v ní počítána po započatých čtvrthodinách. V některých případech se sjednává odměna ve formě předem stanovené částky za vyřízení věci (za sepis smlouvy, za přípravu a realizaci obchodně podnikatelského záměru, za vyřízení soudního sporu). Další možnou formou, kterou může být odměna stanovena, je odměna podílová, tj. vypočtená procentem z určité částky; tento způsob určení odměny je vhodný zejména při vymáhání pohledávek. Je též možno dohodnout se na kompletním právním zastupování za paušální odměnu. Ať již je způsob výpočtu odměny jakýkoliv, je vždy stanoven na základě individuální domluvy s každým klientem. Bližší informace jsem vzhledem k právním předpisům upravujícím výkon advokacie oprávněn poskytnout pouze na přímé vyžádání.

Ještě jednou děkuji za Váš zájem o naši kancelář a doufám, že zde naleznete to, co hledáte, a to jak na těchto stránkách, tak u naší kanceláře jako takové. Jakékoliv připomínky či podněty k obsahu, členění nebo designu stránek uvítáme. Užitečnost kanceláře a kvalitu jí poskytovaných služeb můžete posoudit pouze Vy, její klienti.