Advokát Mgr. Petr Mikysek je zapsán v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti a je tudíž oprávněn působit jako rozhodce pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv