Ve smyslu § 24a zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii musí být advokát, který vykonává advokacii samostatně nebo ve sdružení, pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídá. Minimální limit pojistného plnění činí 3.000.000,- Kč. Ve smyslu § 24c zákona sjednává pojištění pro případ odpovědnosti za škodu do výše tohoto minimálního limitu Česká advokátní komora tzv. hromadným pojištěním advokátů (smlouva je uzavřena mezi Generali Pojišťovnou a.s. a Českou advokátní komorou).

Nad rámec této minimální výše má advokát Mgr. Petr Mikysek s Generali Pojišťovnou a.s. sjednáno individuálně připojištění do výše dalších 17.000.000,- Kč. (původně uvedeno 4.000.000,- Kč)

Advokát Mgr. Petr Mikysek má tedy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu do výše 22.000.000,- Kč (původně uvedeno 7.000.000,- Kč)