Užitečné odkazy

www.cak.cz Česká advokátní komora
www.justice.cz Portál Ministerstva spravedlnosti - přehled soudů, obchodní rejstřík apod.
www.statnisprava.cz       Užitečné adresy státní správy 
www.psp.cz/docs/laws/listina.html    Listina základních práv a svobod
www.mvcr.cz/sbirka/index.html    Sbírka smluv ČR 
www.concourt.cz/    Ústavní soud 
www.aspi.cz   Systém právních a ekonomických informací - software, periodika, literatura
www.nkcr.cz    Komora notářů
www.info.mfcr.cz/ares/ares.html  Administrativní registr ekonomických subjektů
www.psp.cz/    Poslanecká sněmovna
www.vlada.cz    Úřad Vlády ČR
www.centralniadresa.cz Veřejné zakázky, dražby a ostatní nabídky
www.cuzk.cz Český úřad zeměměřičský a katastrální
nahlizenidokn.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 
 
Zajímavé odkazy

www.zizkovskedivadlo-jc.cz
www.svetluska.net
 
Dlouhodobý sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu
 
 
 

Za funkčnost odkazů zde uvedených, nemůžeme ručit.