zpět

  Komentář  


V Praze dne 3.8.2001

 

Logika nad zákon – vyřízení stížnosti předsedkyní Okresního soudu

    v Klatovech

  V právním zastoupení klientky jsem požádal Okresní soud v Klatovech o vysvětlení jeho postupu. Má klientka obdržela oznámení České správy sociálního zabezpečení, kterým jí bylo sděleno, že jí budou na základě rozhodnutí tohoto soudu provádět srážky z důchodu.

           Požádal jsem o zaslání kopie tohoto rozhodnutí, neboť povinná jej neobdržela. Dále jsem žádal o vysvětlení, z jakého důvodu provádí výkon rozhodnutí Okresní soud v Klatovech, když není obecným soudem povinné ve smyslu § 252 odst. (1) o.s.ř. a je tedy soudem nepříslušným, přičemž tato skutečnost je Okresnímu soudu velmi dobře známa z jeho úřední činnosti.

           Protože ze strany soudu nebylo nijak reagováno, vznesl jsem stížnost se stejným obsahem předsedkyni Okresního soudu. Ta k mému překvapení nepolemizovala s tím, že má klientka nemá bydliště v okrese Klatovy, ale její bydliště v Praze označila bez jakýchkoliv důkazů za „formální“. Závěrem mi vysvětlila, že „postup při vydávání usnesení (o výkonu rozhodnutí) vyšší soudní úřednice je logický, i když nikoliv v souladu s ust. 252/1 o.s.ř., což však nezákonnost tohoto rozhodnutí nezpůsobuje.“  

         Tedy – předsedkyně soudu ví, že vyšší soudní úřednice postupuje protizákonně, ale protože to je dle jejího názoru logické, je všechno v pořádku. Takže v Klatovech zavedli logiku, spravedlnost a morálku – právních norem nadále netřeba !   

Mgr. Petr Mikysek

advokát  

 

 

nahoru

 

   Soudní rozhodnutí   


nahoru