26.8.1998 Hospodářské noviny    

Opravdu pomůže reforma soudnictví?

 

Reforma justice, ohlášená ministrem spravedlnosti JUDr.. Motejlem, vzbudila pozornost. Je to jednak kvůli jejímu poměrně značnému rozsahu, jednak kvůli dlouhodobým dopadům, které by přinesla.

Nad zamýšlenou reformou JUDr. Motejla by už nyní měla začít odborná diskuse. Základní návrhy počítají s vybudováním soustavy univerzálních soudů a soudců, kteří by se zabývali všemi záležitostmi spadajícími do příslušnosti justice, dále se zjednodušením pravidel určujících příslušnost jednotlivých soudů, s vypuštěním Nejvyššího správního soudu z naší ústavy a se změnami v systému přidělávání soudců k jednotlivým soudům. Návrh ministra má umístění nejhorších soudců do neoblíbených částí země rovnou ve štítě. Počítá totiž s tím, že nejlepší soudci si budou moci vybrat, ti horší pak půjdou tam, kde se zájemců o soudcovské povolání nedostává. Toto řešení není dobré. Ta část reformy, která počítá s jakýmsi zuniverzálněním soudů i soudců, je zcela jistě nejdůležitější. Zároveň ve mně vzbuzuje největší obavy. JUDr. Motejl se jako předseda Nejvyššího soudu vždy zastával soudců a tvrdil, že není možné je bezhlavě trestat za to, že se případ protáhl na dobu delší, než je průměrná doba vyřízení sporu. Argumentoval tím, ze nechtěným důsledkem takového přístupu  by byl znatelný pokles kvality rozhodování. Výrazné snížení kvality rozhodování soudů bude znakem reformy navrhované týmž JUDr. Motejlem, tentokrát z pozice ministra spravedlnosti.

Nerozumím tomu, proč chce rušit specializaci soudců v té míře, jaká v současné době existuje. Nechci rozdělovat spory do kategorií podle stupně jejich složitosti, ale všichni asi chápeme, že např. žaloby týkající se jednání ve shodě, neplatnosti valných hromad apod. jsou z nejsložitějších. Vyžadují znalosti, zkušenosti, a neustálé doplňování studiem. Musí je rozhodovat soudce, který se na takové spory specializuje, má prostor pro studium nových odborných názorů a soudních rozhodnutí. Do této chvíle šel vývoj ke specializaci i mezi soudci jednoho soudu. Podle mého názoru je to správný trend, když po takové profilaci soudce lze očekávat, že se stane opravdovým odborníkem na příslušný úsek právního řádu. Nejsvětlejším bodem celé připravované reformy je pro mne návrh na vydělení určité, tzv. první linie soudců, kteří budou bezodkladně rozhodovat o návrzích na předběžná opatření. Na zavedení této změny již včera bylo pozdě.

Mgr. Petr Mikysek,

advokát, AK Henyš, Mikysek & Partneři

 

nahoru